Vrienden van Toonkunst Utrecht

De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activiteiten van het Toonkunstkoor Utrecht onder meer door het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen. Voor de handhaving en verhoging van de kwaliteit van het koor en voor de uitvoeringen is veel geld nodig. Naast het uitvoeren van bekend werk wil het koor ook minder bekende werken uitvoeren. Als u het koor een warm hart toedraagt en wilt helpen zijn doelstellingen te realiseren, wordt dan Vriend of Donateur van Toonkunst!

Vriend van Toonkunst
Vriend van Toonkunst bent u al vanaf € 25, -per jaar. Daarvoor ontvangt u met voorrang uitnodigingen voor de concerten, zodat u van maximaal twee goede plaatsen verzekerd bent. Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar het blad Toonkunststemmen (het huisorgaan van Toonkunst Utrecht) en wordt u uitgenodigd voor extra activiteiten zoals inleidingen, openbare repetities en bijzondere concerten.

Donateur
Voor bedrijven en particulieren bestaat een speciaal donateurschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettina Tuinstra, vice-voorzitter van de Stichting, tel. 030 23 04 665 of vrienden@toonkunst-utrecht.nl . Het banknummer van de Stichting is NL 30 RABO 01 43 84 11 06.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Bram van de Wees – voorzitter
Bettina Tuinstra – vicevoorzitter
Jac Kragt – penningmeester
Jef Croonen – secretaris

Toonkunst, een unieke ervaring

Vrienden voordeelactie 1

Vrienden voordeelactie 2