Selecteer een pagina

Giften

Toonkunstkoor Utrecht steunen en een maximaal belastingvoordeel behalen?
Kies voor een periodieke schenking!

Uw donaties en schenkingen stellen Toonkunstkoor Utrecht in staat grote werken uit te voeren voor orkest en meerdere solisten. Wilt u Toonkunstkoor Utrecht steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste, als u dat via een periodieke schenking doet. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan Toonkunstkoor Utrecht schenkt , is uw gift namelijk volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen. En u geeft het Toonkunstkoor daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

Rekenvoorbeelden
Met deze vorm van schenken kunt u bijvoorbeeld uw jaarlijkse bijdrage aan Toonkunstkoor Utrecht in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Uw voordeel bij een gift via een periodieke schenking.
Tarief inkomstenbelasting 42 procent (de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief) Bij een jaarlijkse bijdrage van € 150,- als gewone gift of een periodieke schenking van € 150,-, zijn de voordelen voor u en Toonkunstkoor Utrecht per jaar als volgt:

 Voordeel schenker Gewone gift
Jaarlijks € 150
Periodiek
Jaarlijks € 150
Jaarlijkse bijdrage aan TKU € 150 € 150
Belastingvoordeel (42%) €     0 €  63
Netto-bijdrage van u 150 €  87

Toonkunstkoor Utrecht ontvangt € 150, terwijl uw jaarlijkse netto-bijdrage € 87 is.

U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun te verhogen

 Voordeel Toonkunstkoor Utrecht Gewone gift
Jaarlijks € 150
Periodiek
Jaarlijks €259
Jaarlijkse bijdrage aan TKU 150   259
Belastingvoordeel €     0 € 109
Netto-bijdrage van u € 150 € 150

Toonkunstkoor Utrecht ontvangt € 259, bij uw jaarlijkse netto- bijdrage van € 150.

HOE?

Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval.  Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende. U kunt daarvoor De overeenkomst ‘Periodieke gift‘  downloaden en invullen.

U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor Toonkunstkoor Utrecht en stuurt beide exemplaren naar:

Toonkunstkoor Utrecht
t.a.v. de penningmeester
Postbus 713
3500 AS Utrecht

De penningmeester van Toonkunstkoor Utrecht ondertekent beide exemplaren.  U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.