Selecteer een pagina

Oud koor, jonge ziel

Toonkunstkoor Utrecht is een oud koor met een jonge ziel. Het werd in 1829 opgericht als één van de eerste afdelingen van de “Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst”. Het koor beleefde grote bloeiperiodes aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw. Eerst onder leiding van Richard Hol, later onder Johan Wagenaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was het Jaap Hillen die het koor deed stralen. Sinds 1991 staat Toonkunstkoor Utrecht onder de bezielende leiding van Jos Vermunt. Zijn 25-jarige jubileum is in 2016 uitgebreid gevierd.

Tradities ….

Vrijwel alle grote oratoriumwerken uit de koorliteratuur staan op ons repertoire. Iedere twee jaar voeren we een Matthäus of Johannes Passion uit en verder staan werken van onder andere Händel, Mozart, Haydn, Brahms, Verdi, Poulenc, Puccini, Stravinsky, Britten, Mendelssohn en Beethoven met regelmaat op het programma.

Naast ‘grote’ werken van ‘grote’ namen zingen we ook minder bekende werken en werken die bijzondere eisen stellen aan de bezetting. Een recent voorbeeld daarvan is Jeanne d’Arc au Bûcher van Honegger waaraan acteurs en een ondes martenot (!) te pas komen.

… en vernieuwing

Toonkunstkoor Utrecht laat ook in opdracht nieuw werk componeren en heeft zodoende al meerdere premières gekend. Zo is al samengewerkt met onder andere Daan Manneke, Willem Wander van Nieuwkerk, Frans van Doorn, Jetse Bremer, Laurens van Rooyen, Joost Kleppe en Adrian Williams. Veel van de werken die zij schreven hebben we uitgevoerd in het kader van buitenlandse lustrumreizen. Het meest recente voorbeeld (en hoogtepunt) is de uitvoering van The Idea of Peace van Adrian Williams in St. Paul’s Cathedral London.

Gezelligheid

Bij Toonkunstkoor Utrecht ontstaan vriendschappen. In pauzes, tijdens koorweekeinden en op reis. Eens per maand wordt er na de repetitie geborreld, en eenmaal per jaar gaat het hele koor ‘de hei’ op om een weekend lang stevig te studeren. Dat zijn intensieve dagen met veel repetities en veel gezelligheid. Je leert er koorleden binnen en buiten je stemgroep (beter) kennen. Nieuwe leden zijn verder verplicht om samen een cursus koorscholing te doen. Ook dat schept een band.

Eenmaal per vijf jaar gaat Toonkunstkoor Utrecht bovendien op buitenlandse reis. Zo hebben we bijvoorbeeld al gezongen in St. Paul’s Cathedral in London, in Oxford, in de opera van Brno en in Lille. Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen. In 2018 staat een reis naar Hongarije op het programma.