Privacy Verklaring

De Vereniging Toonkunstkoor Utrecht en de Stichting Vrienden van Toonkunst Utrecht leggen gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift of de verzending van de nieuwsbrief en toegangskaarten. De Vereniging en de Stichting leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast en verstrekken uw gegevens aan geen enkele andere partij.

Vertrouwelijkheid
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor betalingsherinneringen en het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan de secretaris: info@toonkunst-utrecht.nl. U kunt de secretaris ook mailen indien u inzicht wilt hebben in uw gegevens of deze wilt laten verwijderen.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. MailChimp brengt emailadressen over naar landen buiten de EU. U kunt zich afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Cookies
De Vereniging Toonkunstkoor Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites derden
Deze website bevat links bevat naar externe websites (derden). De Vereniging Toonkunstkoor Utrecht is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door de Vereniging Toonkunstkoor Utrecht of de Stichting Vrienden van Toonkunst Utrecht, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de secretaris. Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)