Selecteer een pagina

Vrienden van Toonkunst

De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activiteiten van het Toonkunstkoor Utrecht onder meer door het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen. Voor de handhaving en verhoging van de kwaliteit van het koor en voor de uitvoeringen is veel geld nodig. Naast het uitvoeren van bekend werk wil het koor ook minder bekende werken uitvoeren. Als u het koor een warm hart toedraagt en wilt helpen zijn doelstellingen te realiseren, wordt u dan Vriend of Donateur van Toonkunst!

Vriend van Toonkunst
Vriend van Toonkunst bent u al vanaf € 25, -per jaar. Daarvoor ontvangt u met voorrang uitnodigingen voor de concerten, zodat u van maximaal twee goede plaatsen verzekerd bent. Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar het blad Toonkunststemmen (het huisorgaan van Toonkunstkoor Utrecht) en wordt u uitgenodigd voor extra activiteiten zoals inleidingen, openbare repetities en bijzondere concerten.

Donateur
Voor bedrijven en particulieren bestaat een speciaal donateurschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elvira Willems, secretaris van de Stichting, te bereiken via secretaris.vrienden@toonkunst-utrecht.nl. Het banknummer van de Stichting is NL 30 RABO 01 43 84 11 06.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Voorzitter – vacant
Jef Croonen – vice-voorzitter
Jac Kragt – penningmeester
Elvira Willems – secretaris

Toonkunst, een unieke ervaring

Giften

Toonkunstkoor Utrecht steunen en een maximaal belastingvoordeel behalen?
Kies voor een periodieke schenking!

Uw donaties en schenkingen stellen Toonkunstkoor Utrecht in staat grote werken uit te voeren voor orkest en meerdere solisten. Wilt u Toonkunstkoor Utrecht steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste, als u dat via een periodieke schenking doet. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan Toonkunstkoor Utrecht schenkt , is uw gift namelijk volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen. En u geeft het Toonkunstkoor daarmee ook zekerheid voor de toekomst. Lees meer